Full cir­kus på vägar­na

Vä­gens hjäl­tar

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Det har på vis­sa håll va­rit halt på vägar­na se­dan bör­jan av ok­to­ber – och snart är det dags att sät­ta på vin­ter­däc­ken. I ”Vä­gens hjäl­tar” mö­ter vi per­so­ner som job­bar för säk­ra­re vägar. Ber­ra hjäl­per ett par som va­rit in­blan­da­de i en kol­li­sion. Pel­le an­sva­rar för ett mer säll­synt upp­drag – ett cir­ku­se­ki­page or­sa­kar pro­blem.

Pel­le för­sö­ker ska­pa ord­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.