White House down

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Nord­ko­re­ans­ka (!) ter­ro­ris­ter tar över Vi­ta hu­set i Washing­ton och en en­sam hand­lings­kraf­tig per­son ska räd­da pre­si­den­ten, ett barn och he­la värl­den från un­der­gång. Ex­tre­ma hö­ger­kraf­ter lig­ger bakom allti­hop, vi får ur­kor­ka­de biljak­ter in­ne på Vi­ta hu­sets gräs­mat­ta, men Chan­ning Ta­tum är bra i hjäl­te­rol­len. För­ut­säg­bart pang-bom­krasch. (2013)

Chan­ning Ta­tum är bra i hjäl­te­rol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.