En gång i Phu­ket

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.00

Svensk kär­leksko­me­di av och med Peter Mag­nus­son. Ro­ligt och träff­sä­kert om svens­kar i Thai­land, där Mag­nus­sons grubb­lan­de bli­van­de för­fat­ta­re trass­lar till det med två kvin­nor ( Jen­ny Skav­lan, Su­san­ne Thor­son). Da­vid Hel­le­ni­us har, för­stås, en bi­roll och i öv­ri­ga rol­ler åter­finns bland and­ra Gry­net Mol­vig, Fri­da Hall­gren, Alex­an­dra Ra­pa­port, och Mår­ten Kling­berg. (2011)

Kär­leksko­me­di om en grubb­lan­de, bli­van­de för­fat­ta­re.

Da­vid Hel­le­ni­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.