Ca­si­no Roya­le

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Ja­mes Bond-kon­cep­tet fick nytt liv med en ut­märkt ny agent 007 – Da­ni­el Craig – och en mer mo­dern och re­a­lis­tisk stil. Här ska Bond stop­pa Le Chiff­re ( Mads Mik­kel­sen), ban­kir åt di­ver­se ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tio­ner. Häf­ti­ga ac­tions­ce­ner och med en ovan­ligt färg­stark Bond­brud, spe­lad av halv­svens­ka Eva Green. (2006)

007-rul­le med Eva Green och Da­ni­el Craig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.