Äp­pel­fest med Ra­ne­lid

Maträddarna

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Ut­se­en­det är in­te allt – men gäl­ler det ock­så frukt och grönt? ”Maträddarna” gör ett äp­pel­be­sök hos en känd för­fat­ta­re.

An­ne Lund­berg och Paul Svens­son fort­sät­ter sin re­sa i matsvin­nets tec­ken. I av­snitt två un­der­sö­ker de om de kan få skol­barn att äta en helt ny maträtt gjord på svinn.

Gur­kor för­vän­tas va­ra ra­ka, po­ta­ti­sar ova­la och äpp­len run­da – i an­nat fall blir det sop­hin­ken näs­ta. Har mat­bu­ti­ker­na bli­vit en grön­sa­ker­nas ca­t­walk?

I pro­gram­met vi­sar för­fat­ta­ren Björn Ra­ne­lid runt bland snyg­ga och mind­re snyg­ga äpp­len på sin gård.

PÅ ÖSTERLEN An­ne Lund­berg mö­ter för­fat­ta­ren Björn i äp­pell­un­den. Sma­kar fu­la äpp­len li­ka bra som fi­na? Ra­ne­lid

Plat­sar in­te på ca­t­wal­ken?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.