Beck: Öga för öga

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.00

En av de bätt­re fil­mer­na i se­ri­en. Den här gång­en ham­nar främst po­lis­gäng­ets kvinn­li­ga med­ar­be­ta­re ( Sti­na Rau­te­lin) i cent­rum, i jak­ten på en se­ri­e­mör­da­re. Så små­ning­om kom­mer man fram till att off­ren har al­la gått i sam­ma skol­klass ...

Gö­ran Fors­mark och Le­na T Hans­son är myc­ket bra i vik­ti­ga bi­rol­ler. (1997)

Peter Ha­ber i rol­len som Mar­tin Beck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.