The nice guys

TV Tidningen - - DAGENS FILMVAL -

23.30

Ame­ri­kansk ac­tionko­me­di av Sha­ne Black om ett par slags pri­vat­de­tek­ti­ver i 1970-ta­lets Los Ang­e­les. De su­per, är char­migt in­kom­pe­ten­ta och de­ras vägar möts i sam­band med ett fall i porr­bran­schen i sta­den. Men fil­men tar ock­så upp makt­ha­va­re, kor­rup­tion och mil­jö­för­stö­ring i 1970-ta­lets Ka­li­for­ni­en. Rus­sell Cro­we och Ry­an Gos­ling är bra i hu­vud­rol­ler­na. (2016)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.