Höst­so­na­ten

TV Tidningen - - DAGENS FILMVAL -

21.45

Klas­siskt Ing­mar Berg­man- dra­ma om en be­römd pianist ( Ingrid Berg­man, 1915–1982) och hen­nes två dött­rar, en ku­vad ( Liv Ull­mann) och en au­tis­tisk ( Le­na Ny­man, 1944–2011). Kär­lek och hat i ett väl­digt tungt dra­ma. Skå­de­spe­le­ri i världs­klass. Det­ta var en­da gång­en världs­stjär­nan Ingrid Berg­man job­ba­de med mäs­ter­re­gis­sö­ren. (1978)

Med Liv Ull­man och Ingrid Berg­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.