Coco

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.00

En av de all­ra bäs­ta Pix­ar-fil­mer­na. Blev in­te ba­ra en stor pu­blik­suc­cé, den vann ock­så två Oscar, för bäs­ta teck­na­de film och bäs­ta sång. En pas­sio­ne­rad kär­leks­för­kla­ring till Mex­i­ko, fylld av fär­ger, mu­sik, kär­lek och humor. Fil­men vå­gar ock­så om­fam­na mörk­ret, med sitt budskap om hur de dö­da le­ver kvar i si­na nä­ra och kä­ra. (2017)

Oscars­be­lö­nad kär­leks­för­kla­ring till Mex­i­ko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.