Allt för min sys­ter

TV Tidningen - - FILMKANALER -

KÄR­LEK 16.30

Ame­ri­kanskt dra­ma med verk­lig­hets­bak­grund. Skild­rar hur en lil­la­sys­ter ( Abi­gail Bres­lin) tving­as do­ne­ra kropps­de­lar till en död­ligt sjuk sto­ra­sys­ter ( So­fia Vas­si­li­e­va). Med hjälp av en ad­vo­kat ( Alec Bald­win) stäm­mer hon si­na för­äld­rar. Spän­nan­de, sen­ti­men­talt och li­te knäppt. (My sis­ter’s kee­per, 2009)

Spän­nan­de, sen­ti­men­talt, verk­lig­hets­ba­se­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.