Ato­mic blon­de

TV Tidningen - - FILMKANALER -

23.35

Hö­ge­ner­gisk ac­tion­film, ett slags fyr­ver­ke­ri av spek­ta­ku­lä­ra våld­sam­he­ter. Char­li­ze The­ron som sex­ig MI6-agent är på upp­drag i 1980ta­lets Ber­lin. Hon ban­kar ski­ten ur al­la män och har sex med en kvinn­lig fransk kol­le­ga ( So­fia Bou­tel­la). En un­der­hål­lan­de ba­ga­tell, med bland and­ra Ja­mes McA­voy och Bill Skars­gård. (2017)

Char­li­ze The­ron i rol­len som sex­ig MI6-agent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.