Blue Va­len­ti­ne

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Ame­ri­kanskt kär­leks­dra­ma som är väl­digt starkt och omska­kan­de. Sce­ner ur ett äk­ten­skap på upp­häll­ning. Och hur det bör­ja­de. Re­gis­sö­ren De­rek Ci­an­fran­ce hop­par skick­ligt fram och till­ba­ka i ti­den. Michel­le Wil­li­ams (Oscarsno­mi­ne­rad för rol­len) och Ry­an Gos­ling (bor­de ha no­mi­ne­rats) är bå­da fan­tas­tiskt bra. (2010)

De­ras äk­ten­skap är på upp­häll­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.