So­nen fick di­a­be­tes

Le­va ut­an att dö – en se­rie om di­a­be­tes

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Der­mot Cle­meng­er be­rät­tar om hur so­nens di­a­be­tes­di­a­gnos har för­änd­rat li­vet för fa­mil­jen.

I det tred­je av­snit­tet av ”Le­va ut­an att dö – en se­rie om di­a­be­tes” träf­far Peter Jid­he bland and­ra dan­ses­set Der­mot Cle­meng­er, känd som ju­ry­med­lem i ”Let's dan­ce”. I vå­ras be­rät­ta­de han på Instagram om en om­tum­lan­de dag på aku­ten, där hans el­va­å­ri­ge son fick di­a­gno­sen di­a­be­tes. ”Nu är vi på bar­nav­del­ning­en i minst en vec­ka och mås­te lä­ra oss om di­a­be­tes och hur man han­te­rar och le­ver med den”, skrev han då.

Peter Jid­he.

NYA VILLKOR Der­mot Cle­meng­ers son fick en di­a­be­tes­di­a­gnos i vå­ras. Han be­rät­tar om hur li­vet ser ut för fa­mil­jen nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.