Åsa-Nis­se slår till

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

14.50

In­te för att Åsa-Nis­se-fil­mer­na nå­gon­sin va­rit sär­skilt ro­li­ga, men un­der 1960-ta­let gick de än­nu mer på tom­gång. Här äg­nar sig Åsa-Nis­se, som van­ligt spe­lad av John Elfström (1802–1981), åt allt från att le­da hoc­key­lag till att ar­ran­ge­ra pop­kon­ser­ter. Där­för med­ver­kar The Sha­nes, Sten & Stan­ley, och The Moon­ligh­ters, som sig själ­va. (1965)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.