Det sit­ter i väg­gar­na

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Vi får föl­ja med till ett pen­sio­nat på Kä­rin­gön i Bo­hus­län. Hu­set bygg­des av en tull­tjäns­te­man un­der en tid som präg­la­des av skär­gårds­smugg­ling och ge­nom åren har det ge­nom­gått för­änd­ring­ar. I ett rum häng­er ett por­trätt av en okänd kvin­na och Christop­her O'Re­gan för­sö­ker ta re­da på vem hon var.

Pen­sio­na­tet på Kä­rin­gön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.