Mans­roll i för­änd­ring

Kor­re­spon­den­ter­na

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Stic­kan­de män in­tar ga­tor­na i Chi­le – och i Tan­za­nia står sam­tal om kvin­no­miss­han­del på agen­dan.

Pro­gram­le­da­ren Le­na Scher­man re­ser till Tan­za­nia där kvin­no­miss­han­del är ett ut­brett pro­blem. Först nu, när man bör­jat job­ba med män­nen i stäl­let för med de ut­sat­ta kvin­nor­na, är vålds­sta­tisti­ken på väg ned. Pa­ret Mart­hin och Christi­na Ki­chao be­rät­tar hur par­te­ra­pi fick Mart­hin att by­ta för­håll­nings­sätt. I Chi­le träf­far vi en rö­rel­se med stic­kan­de män och i Ryss­land har pap­pagrup­per­na bör­jat spri­da ut sig.

Pap­pagrupp i Ryss­land.

GICK I PAR­TE­RA­PI Mart­hin och Christi­na Ki­chao de­lar med sig av si­na tan­kar och er­fa­ren­he­ter kring kvin­no­miss­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.