No­ah

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.00

Rus­sell Cro­we spe­lar No­ak, en man ut­sedd av Gud att ut­fö­ra en otro­lig upp­gift in­nan en för­ödan­de flod­våg för­stör värl­den. Fil­men är en jäk­la rö­ra, men in­te en oin­tres­sant så­dan. De väl val­da skå­de­spe­lar­na över­ty­gar. Stund­tals är det rätt spän­nan­de. Bra ef­fek­ter. Men ibland blir det ock­så rätt långtrå­kigt och snudd på lar­vigt. (2014)

No­ah (Cro­we) får i upp­drag att räd­da en ut­vald ska­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.