Lo­ving

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.00

Histo­ri­en om Ri­chard och Mildred Lo­ving, ett par som blev ar­re­ste­ra­de i 1960-ta­lets USA för att de trot­sa­de la­gen och gif­te sig trots att en av dem var vit och en av dem var svart. De blev ett pi­lot­fall i USA:s högs­ta dom­stol. En stark histo­ria, myc­ket väl­spe­lad av Jo­el Ed­ger­ton och Ruth Neg­ga, men ock­så li­te för­ut­säg­bar. (2016)

Dra­ma om ett pi­lot­fall i USA:s högs­ta dom­stol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.