UNI­KA DO­KU­MENT FRÅN 1952

USA-Klassiker - - Innehåll -

Re­sa till Ju­go­sla­vi­en i en Hud­son ge­nom ef­ter­krigs­ti­dens Eu­ro­pa. Bil­der från en värld som res­te sig ur as­kan ef­ter den sto­ra för­öd­el­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.