1. TRAFIKLEKSKOLAN

USA-Klassiker - - Lådbilar -

Maj 1962. En ti­dig Che­vy II Sport Cou­pé med rö­da ny­bils­skyl­tar för Ska­ra­borgs län R har par­ke­rat vid sta­dens at­trak­tion för det yng­re gar­det: trafiklekskolan. Här bygg­des au­ten­tis­ka tra­fik­mil­jö­er upp så att sex­sju­å­ring­ar fick trä­na och, i bäs­ta fall, lå­na en Aus­tin J40 tramp­bil som ha­de rik­ti­ga strål­kas­ta­re. Un­der 1962 bygg­des 59 586 Sport Cou­pé av ”II”.

1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.