GRÖN

USA-Klassiker - - X-ray -

Kanske in­te mil­jö­mäs­sigt men skar­pa­re sjut­ti­o­talsny­ans på en bil är svårt att tän­ka sig. I kom­bi­na­tion med en kom­pro­misslös kraft i lin­jer­na blir re­sul­ta­tet oe­mot­stånd­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.