VAD HAR DU PÅ GÅNG?

USA-Klassiker - - Garagekultur -

Skic­ka någ­ra bil­der på verk­sam­he­ten i ditt ga­rage och skriv någ­ra ra­der. Bäs­ta bi­drag be­lö­nar vi med en pre­nu­me­ra­tion. Skic­ka till: red@usa­klas­si­ker.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.