Mus­kel­cy­keln!

USA-Klassiker - - Panorama - Claes Jo­hans­son

402,33 me­ter, grönt ljus … go! En lätt rök­pust från slicks­däc­ket och se­dan: en prick i ho­ri­son­ten. Den ame­ri­kans­ka cy­kel­boo­men var över re­dan 1904. Den blev ing­et mer än en flu­ga, en hob­by. In­te en folk­rö­rel­se som i Eu­ro­pa. Bil- och ol­je­in­du­strin ser­ve­ra­de fram­ti­den och de få in­hems­ka cy­kel­till­ver­ka­re som över­lev­de fick in­rik­ta sig på spe­ci­al­cyklar för ung­dom. Cyklar med en smak av zep­pe­li­na­re, ra­ke­ter och bi­lar – mus­kel­bi­lar! Det pe­ri­od­vis kon­kurs­fär­di­ga Schwinn fick in en full­träff 1963 då man ploc­ka­de upp en trend från Ka­li­for­ni­en där kid­sen bör­jat byg­ga om si­na cyklar att mat­cha sto­re­bror­sor­nas mus­kel­bi­lar. Med en Schwinn Sting-Ray med kom­pakt ram, högt sty­re, limp­sa­del och 20-tums­hjul blev klung­kör­ning bland unga män en rent ex­plo­siv verk­sam­het. Ett snabbt ryck i en Hurst-lik­nan­de väx­elspak var höj­den av sta­tus. Schwinn smatt­ra­de ur sig mäng­der med coo­la mo­del­ler: Fast back, Man­ta-Rey, Le­mon Pe­e­ler, Cor­vet­te och Grey Ghost. Höjd­punk­ten var Oran­ge Kra­te som kom 1968. En drags­ter. Pro­mo­tion­bil-der­na togs på Oran­ge County drag track i Ka­li­for­ni­en, just den plats som gjor­de ben­musk­ler, ung­dom­lig fri­hets­käns­la och ett 16-tums fram­hjul i en spring­er­gaf­fel full rätt­vi­sa. Och ja – det fanns bå­de ratt och whe­e­lie bars att kö­pa som till­be­hör!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.