Ska­pa­ren av 426 He­mi blev 85 år

USA-Klassiker - - Panorama - Staf­fan Er­lands­son

Den 30 april 2015 för­lo­ra­de världen en mo­tor­le­gend då Tom Hoo­ver gick bort vid 85 års ål­der ef­ter en läng­re tids sjuk­dom. Un­der si­na 25 år hos Chrys­ler ska­pa­de han många pre­stan­daspäc­ka­de pro­duk­ter. I sin roll som Ra­cing Pro­gram Director led­de han tea­met som ut­veck­la­de ra­cing-mo­torn 426 He­mi. Mo­torn kän­ne­teck­nas av si­na im­po­ne­ran­de bre­da ven­til­kå­por ovan­på de mytomspun­na topploc­ken med he­mi­sfä­ris­ka för­brän­nings­rum. Vid de­bu­ten i 1964 års Day­to­na 500 seg­ra­de Tom Pet­ty med si­na stall­kam­ra­ter på and­ra re­spek­ti­ve tred­je plats. In­nan dess ha­de Tom Hoo­ver även va­rit an­sva­rig för ut­veck­ling­en av big block-mo­torn Max Wed­ge som kom att do­mi­ne­ra dragra­cing­en un­der det ti­di­ga 1960-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.