425/427/428 cui

USA-Klassiker - - X-ray | Shelby Cobra -

Cobras 427 var egent­li­gen en 425. Fast se­dan blev 428 en 427. För­vir­ran­de? Fords vas­sa 427 NASCAR­mo­tor var egent­li­gen på 425 ku­bik­tum. Olds ha­de dock hun­nit först och sål­de re­dan en 425, var­för Ford döp­te om sin 425 till 427. När Shel­by sen val­de Ga­laxie-mo­torn till Cobran var den på 428 ku­bik­tum, men kom att kal­las för det re­dan in­ar­be­ta­de 427 i Cobran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.