Spe­ku­lant?

USA-Klassiker - - X-ray | Shelby Cobra -

In­tres­sant är att du än idag kan kö­pa en ny Cob­ra till­ver­kad av Car­roll Shel­bys American Shel­by. Pri­set bör­jar på 89 995 dol­lar med

glas­fi­ber­ka­ross och 154 995 för alu­mi­ni­um­ka­ross. Vil­ken väl­jer du?

Mer in­for­ma­tion hit­tar du på

www.shel­by­a­me­ri­can.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.