FE­NO­MEN: INSTA­MA­TIC SAT­TE FÄ RG PÅ SEX­TIO­TA­LET

USA-Klassiker - - Innehåll -

Dags att ge en tro­gen men un­derskat­tad föl­je­sla­ga­re upp­rät­tel­se. Ko­dak Insta­ma­tic må ha va­rit un­der­må­lig men den fick bil­der att bli tag­na ut­an krång­el och pre­sta­tions­krav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.