Box!

USA-Klassiker - - Action -

Vi utmanar dig med en blytung DVD-box som rym­mer nio klas­sis­ka gangs­ter­fil­mer från 1940-ta­let. Skö­na bi­lar, tuf­fa tag och en käns­la av äk­ta va­ra. Fil­mer­na är små svart­vi­ta mäs­ter­verk i sin gen­re med skö­na di­a­lo­ger och lad­da­de mil­jö­er. Ba­ra att stu­de­ra klä­der och be­byg­gel­se är en höjd­punkt i sig. Här finns bland tit­lar­na Ray­mond Chand­lers ”Fa­rewell­myLo­vely” i sin förs­ta fil­ma­ti­se­ra­de ver­sion med Dick Po­well och Clai­re Tre­vor från 1944. En an­nan pär­la är ”The Kil­ler” som ba­se­ras på Er­nest He­ming­ways ro­man med sam­ma namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.