GRODPER SPEK­TIV I BAN KER YD

USA-Klassiker - - Garagekultur - Stefan Wulff

Leif Fran­zén är egent­li­gen no­to­risk Jee­på­ka­re men det har in­te hind­rat en ”Froglip” – Grod­läpp – från att skut­ta in i ga­ra­get i Kle­re­bo ut­an­för Ban­ke­ryd. Chev­ro­let 3100 från 1952 kal­las så för sitt ut­se­en­des skull, en smått oför­stör­bar pick up. Det var där­e­mot in­te Opel Blitz som den de­la­de ka­ross med. För fem år se­dan spot­ta­de Leif i nä­var­na och rev isär bi­len to­talt för att bör­ja om från grun­den. Ga­ra­ge­byg­ge kom emel­lan men nu är han ikapp. Den dif­fa­de ba­kax­eln sit­ter där, ser­vo­styr­ning­en li­ka­dant, en 327 V8 vän­tar på sin tur. Sak­na­de de­lar har han le­tat upp och se­dan åter­står ba­ra hårt och en­vist ar­be­te. Skic­ket kom­mer bli ”mest ori­gi­nal” vil­ket lå­ter som Leif Fran­zéns ur­säkt för att det kan slin­ka ner en nä­ve flejk i fär­gen när det bli­vit dags för lac­ke­ring. Vi får se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.