RI­VI­E­RAn

USA-Klassiker - - Amerikabrev Expedition - Lars Kam­mer­fo rs Ol­le Wil­son

Jag ber att få gra­tu­le­ra till USA-k!as­si­ker! Änt­li­gen en helgju­ten tid­ning om USA-bi­lar där tex­ter, fo­ton och form­giv­ning är på topp! Jag tror vi var i kon­takt med varand­ra för en så där 16 år se­dan, när jag köpt min Buick Ri­vi­e­ra 1971, som du ha­de gjort re­por­tage om i Clas­sic Mo­tor.

Jag skaf­fa­de mig bi­len för att få en hob­by, men ett halv­år se­na­re köp­te vi hus, så då fick jag en mer pri­o­ri­te­rad hob­by. Jag lyc­ka­des i al­la fall de förs­ta åren med hjälp av min pap­pa fixa en del med bi­len då den in­te var helt tip-top vid in­kö­pet, bland an­nat broms- re­no­ve­ring, rikt­ning och ny lack. Se­dan har bi­len va­rit av­ställd i 8 år, men nu är det dags att luf­ta den igen. För­hopp­nings­vis till som­ma­ren om allt går bra på be­sikt­ning­en... svar: Hej Lars! Visst minns jag din Ri­vi­e­ra. Förs­ta års­mo­del­len med den skö­na bo­at­tail­de­sig­nen. Man ser det på den gä­la­de bakluc­kan som ba­ra fanns förs­ta året 1971. Kul att du gjort i ord­ning den så fint med snygg ori­gi­nal­ku­lör och mat­chan­de vinyl­tak. Kanske lä­ge att gö­ra ett nytt re­por­tage om den i USA-klas­si­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.