Do dge mon aco -73 me d plast­för­pack­ning­en kvar

USA-Klassiker - - Innehåll -

Snyg­ga­re sjut­ti­o­tal än så här går in­te att hit­ta. Och in­red­ning­en är i grön vinyl. Vad trod­de du?

Ut­vän­digt gäl­ler trämönst­rad vinyl, in­vän­digt lä­der­ar­tad vinyl. Vinyl är ett mångsidigt ma­te­ri­al och har all­tid gjort sitt bäs­ta för att hål­la ske­net up­pe. Lu­rad blir nog ing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.