Know how: maff igt ljud i skäl­lan på gamm al ra­dio

Hos Mi­kes bil­ra­di­o­verk­stad i Bäl på Got­land re­no­ve­ras och trim­mas gam­la bil­ra­di­o­ap­pa­ra­ter.

USA-Klassiker - - Innehåll - TEXT: ol­le Wil­son FO­TO: tor­björn holms­tedt

Ra­di­on be­hö­ver in­te sit­ta där ba­ra för syns skull. Nu kan du få dröm­ljud i USA-bi­len och möj­lig­het att kopp­la in din smart pho­ne.

Hit vall­fär­dar bi­len­tu­si­as­ter från he­la Nor­den för att fräl­sa si­na bil­ra­di­o­ap­pa­ra­ter. Här har Mi­ke just öpp­nat en ra­dio från Ford-56 för att se hur skic­ket är och om det sak­nas någ­ra kom­po­nen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.