Ing­en an­led­ning till oro

USA-Klassiker - - Panorama | Kultur -

Däck­till­ver­ka­re har i al­la ti­der ta­git till sä­ker­het och trygg­het i sin re­klam. Med ett ko­los­salt däck bakom sig och ett ry­tan­de vat­ten­fall fram­för si­na nä­sor kan pa­ret kän­na sig tryg­ga med Kel­ly Spring­fi­eld Ty­res. Be­skyd­da­ren ver­kar kanske mer hot­full än vänlig. Idyl­len ser ut att ha­ve­re­ra när som helst och en kall vind tar tag i kvin­nans kjol på ett sätt som Al­fred Hit­ch­cock ha­de kun­nat ar­ran­ge­ra. Un­der bil­den anges att det är Grand Cou­lee Dam, en av värl­dens största kraft­verks­dam­mar, som be­und­ras av bil­turis­ter­na. Den däm­mer upp Co­lum­bi­a­flo­den i sta­ten Washing­ton och in­vig­des 1942.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.