Den gyl­le­ne

USA-Klassiker - - Cadillac Eldorado -

El Do­ra­do är spans­ka och be­ty­der den gyl­le­ne. Det här­rör från en le­gend om en stad av guld som skul­le fin­nas i ett bergs­om­rå­de i nu­va­ran­de Colom­bia i Sy­da­me­ri­ka. El­do­ra­do har se­dan fått re­pre­sen­te­ra ri­ke­dom, prakt och väl­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.