CAL­LES LÅDBILAR

Dags att öpp­na lå­dan med bil­der på ame­ri­kans­ka bi­lar på svens­ka vägar un­der pe­ri­o­den 1960-85 igen. Den här gång­en blädd­rar vi fram fli­ken ”Chrys­ler”.

USA-Klassiker - - Innehåll - Text: Cal­le Car­lquist Fo­to: Las­se Car­lquist, Tho­mas Car­lquist

1. Va­sa­ga­tan Stock­holm, april 1983 Än­nu är Sve­ri­ge lan­det som av Vol­vo 240 ska byg­gas men den­na april­dag för 32 år se­dan har tre främ­man­de vä­sen smu­git in i ga­tu­bil­den vid Cen­tral­sta­tio­nen i Stock­holm. Vi ser en sen Al­fa­sud, kanske årets mo­dell med 95 hk, och en Al­fa­sud Sprint. Blic­ken fast­nar än­då på CKN 782, Chrys­ler New Yor­ker 1966. Bi­len le­ver än­nu, den nu­va­ran­de äga­ren är num­mer tolv i ord­ning­en se­dan 1 ju­li 1966 och har just lå­tit re­no­ve­ra mo­torn. Äga­re num­mer ett? Det var Jarl Hjalmarson, då lands­höv­ding i Gäv­le­borgs län. Bi­len ha­de då re­gi­stre­rings­num­mer Y2. Att den­ne Hjalmarson för­stås var lik­ty­dig med ”gam­le hö­ger­le­da­ren” åren 1950-61 viss­te du sä­kert re­dan.

1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.