Nu kan du kö­pa hus för un­der mil­jo­nen

Su­gen på hus men har skralt i kas­san? Kanske finns det hopp! Nu säljs en som­mar­stu­ga för un­der mil­len.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - El­li­nor Prawitz el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

Det är i Söd­ra Äng­by som ett li­tet fritidshus om 25 kvadrat­me­ter nu är till sa­lu för 850 000 kro­nor. Hu­set lig­ger längs med Blac­ke­bergs­vä­gen, strax ovan­för Äng­by­ba­det och om­ges av 780 kvadrat­me­ter tomt.

– Det är ett av få fri­tids- hus som finns i Brom­ma. Nu­va­ran­de ägar­na är ett par som bor i stan och som har haft det som till­flyktsort nä­ra hem­met, sä­ger Os­kar Ber­ge, mäkla­re på No­tar i Brom­ma.

Fritidshus ba­ra någ­ra mi­nu­ters pro­me­nad från tun­nel­ba­nan allt­så. Är det den bäs­ta av två värl­dar? Kanske, men för att bo här mås­te man ock­så off­ra li­te be­kväm­lig­he­ter. Hu­set har ing­en to­a­lett (men ute­dass finns) och det är en­dast så kal­lat som­mar­vat­ten som gäl­ler.

Hu­set är med and­ra ord gans­ka pri­mi­tivt – och be­hö­ver li­te kär­lek och un­der­håll. Men in­tres­set har va­rit enormt, me­nar Os­kar Ber­ge.

– Jag har bli­vit ned­ringd och ned­mej­lad i en vec­kas tid. Med fem mi­nu­ter från Brom­ma­plan kom­mer man verk­li­gen till gröns­kan, idyl­len och lug­net, sä­ger han.

FO­TO: NO­TAR

KAP? Det lil­la fri­tids­hu­set lig­ger i Söd­ra Äng­by, ovan­för Blac­ke­bergs­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.