Trå­nan­de suc­kar lju­der över de så­pa­de trä­golv

Vällingby Tidning - - Hej Vällingby -

Husporr. Det bru­kar vi här på re­dak­tio­nen sä­ga när vi klic­kar in oss på Hem­net och går ige­nom de där hu­sen och lä­gen­he­ter­na som har nå­got helt ma­giskt över sig. En ka­kel­ugn kan sän­da ett sus ge­nom rum­met, så­pa­de trä­golv får nå­gon att suc­ka and­löst och tak­höj­der på minst tre me­ter le­der till små ut­rop av läng­tan.

När ett hus med rå trä­fa­sad dy­ker upp vänds al­la blic­kar mot mig. För då får jag svårt att tyg­la mig. Spe­la roll hur det ser ut på in­si­dan, ge mig ett fler­bo­stads­hus i trä. Tack.

Trots att ing­en av oss går va­re sig i flyt­tan­kar el­ler har sju­siff­ri­ga be­lopp på ban­ken så är huspor­ren ett stort nö­je. Fö­re­ställ er då gläd­jen när Skön­hets­rå­dets egen ex­pert ställ­de upp på att ta med oss på en gui­dad tur till ar­ki­tekt­pär­lor­na i Väs­te­rort.

Nå­got jag lär­de mig un­der tu­ren: ett hus mås­te in­te va­re sig ha snirk­li­ga stuc­ka­tu­rer el­ler spröj­sa­de föns­ter för att va­ra vac­kert. Till och med ett vär­me­verk i Häs­sel­by el­ler en el­sta­tion i Brom­ma kan få en sann husäls­ka­re att hän­fö­ras. Läs skön­hets­gui­den till Väs­te­rort på si­dor­na 4–5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.