VÅRT VÄS­TE­RORT: Unga tyck­te till om tid­ning­en

Vällingby Tidning - - Hej Vällingby - FO­TO: MA­RIA ERICS­SON

In­put. för­ra vec­kan ha­de vår ny­hets­chef Eme­lie Hen­ric­son och re­por­ter Eve­li­na Hertz det sto­ra nö­jet att få be­sö­ka två års­kurs tre­or i Häs­sel­by­gårds­sko­lan och pra­ta om vår roll som lo­kal­tid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.