Första­gångsväl­ja­re? Träf­fa po­li­ti­ker­na!

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Rös­tar du för förs­ta gång­er i år? I så fall vill vi se dig på Fol­kets hus i Väl­ling­by den sjun­de ju­ni. Då har du chans att stäl­la di­na frå­gor – och få svar – från po­li­ti­ker från samt­li­ga par­ti­er som sit­ter i stads­hu­set.

Då ar­ran­ge­rar vi på Stock­hol­mDi­rekt till­sam­mans med Fol­kets hus ett pa­nel­sam­tal med fo­kus på unga i Stock­holm.

Till­sam­mans med ett gäng unga Vä­se­rorts­bor har vi spi­kat des­sa te­man som ska dis­ku­te­ras: integ­ra­tion, ung­as makt, bo­stad, jobb och fri­tid.

17.30: ming­el med piz­za. 18-19.30: De­batt! Vi ser fram emot en in­tres­sant dis­kus­sion där publi­ken sät­ter agen­dan. Kom!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.