Fort­satt guld­regn över bas­kettje­jer­na

Vällingby Tidning - - Vällingby -

So­len må ski­na, men gul­den reg­nar som ba­ra den över Spånga bas­kets 04:or. Ef­ter att un­der vå­ren ha ta­git guld i bå­de Sca­nia Cup och Lun­da­spe­len, har tje­jer­na nu även vun­nit Lam­pe Chal­lenge.

– I fi­na­len möt­te vi AIK som vi haft li­te svårt mot. Men man kan sä­ga att det loss­na­de. Vi vann med 37 po­äng till slut, sä­ger Andre­as An­ders­son, hu­vud­coach.

I slut­spe­len i SBC, där tje­jer­na del­tog med bå­de ett 04-lag och ett 03-lag, blev det bå­de guld och sil­ver.

– Vår störs­ta ut­ma­ning nu är att det är så svårt att hit­ta nå­gon hall att trä­na i, i Spånga, un­der som­ma­ren, sä­ger Andre­as An­ders­son.

FO­TO: PETRA KEMPI

HOP­PAR. Filip­pa var en av ele­ver­na som täv­la­de i käpp­häst-hopp­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.