PUNKTHUS, MÖRSILSGATAN, VÄL­LING­BY

Vällingby Tidning - - Vällingby -

”Det här hu­sen är bygg­da 1955 och jag tyc­ker att de är någ­ra av de fi­nas­te hu­sen i Stock­holm från sin tidse­pok. De är bygg­da i tur­bin­form, som ett kors med för­skjut­na ar­mar. Det gör att al­la lä­gen­he­ter­na får sol från oli­ka håll, det är ovan­ligt. Hu­sen är nät­ta och fint in­pla­ce­ra­de på kul­len men har sitt tyd­li­ga eg­na ut­tryck. När jag pro­me­ne­ra­de för­bi här för förs­ta gång­en tänk­te jag ”wow!” och blev så him­la glad. Jag kän­de di­rekt att det­ta var nå­got spe­ci­ellt och in­såg att det är en er­känd ar­ki­tekt, Paul Hedqvist, (som bland an­nat ri­tat Tra­ne­bergs­bron och Per-Albin Hans­son-hu­sen på Ålstens­ga­tan reds anm.) som har ri­tat dem.”

”Jag tyc­ker att de verk­li­gen vi­sar på det bäs­ta ur 1950-ta­lets byg­gan­de. Det är in­te ba­ra hus, det är mer än så.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.