Det här är Skön­hets­rå­det

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Skön­hets­rå­det - Rå­det till skydd för Stock­holms skön­het - är en kom­mu­nal in­stans som främst grans­kar de­talj­pla­ner och bygg­lov­sä­ren­den på re­miss.

Utö­ver det har rå­det rätt att väc­ka eg­na ären­den. Att rå­det själ­va kan ini­ti­e­ra och dri­va frå­gor ger Skön­hets­rå­det en fri ställ­ning i den kom­mu­na­la or­ga­ni­sa­tio­nen.

Källa: Stock­holm stad

SKÖNHETSGUIDE. Hen­rik Nerlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.