En till sjuk­hus ef­ter väp­nat rån mot bu­tik

Vällingby Tidning - - Västerort -

Strax ef­ter kloc­kan 21 i tis­dags kväll fick polisen in ett över­fallslarm från en bu­tik i Flys­ta i Spånga. När polisen an­län­der till plat­sen är bu­tiks­in­ne­ha­va­ren kniv­sku­ren och blö­der kraf­tigt. Trots det har bu­tiks­in­ne­ha­va­ren lyc­kats hål­la fast gär­nings­man­nen som var kvar i bu­ti­ken när po­lis­pa­trul­len an­län­de.

– Gär­nings­man­nen kun­de gri­pas och fö­ras till po­lis­sta­tio­nen me­dan bu­tiks­in­ne­ha­va­ren för­des med am­bu­lans till sjuk­hus, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Per Fahl­ström.

En för­un­der­sök­ning är in­ledd gäl­lan­de för­sök till grovt rån samt grov miss­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.