Två till sjuk­hus ef­ter brand i Blac­ke­berg

Vällingby Tidning - - Västerort -

Strax in­nan halv tolv i ons­dags för­mid­dag fick rädd­nings­tjäns­ten larm om brand i en lä­gen­het i Blac­ke­berg. När brand­kå­ren kom till plat­sen var lä­gen­he­ten helt rök­fylld.

– Två per­so­ner är rök­ska­da­de och för­da till sjuk­hus, en be­fann sig i lä­gen­he­ten och en i lä­gen­he­ten in­till, sä­ger Jo­han Win­snes, led­nings­be­fäl på Stor­stock­holms brand­för­svar.

Ing­en av de and­ra gran­nar­na be­höv­de eva­kue­ras från si­na lä­gen­he­ter. På ons­dags­ef­ter­mid­da­gen var bran­dor­sa­ken fort­fa­ran­de oklar men polisen har in­lett en för­un­der­sök­ning om mord­brand. Nå­got man all­tid gör om or­sa­ken in­te ome­del­bart går att fast­stäl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.