Ter­je Larsson

Vällingby Tidning - - Vi Är Västerort -

Vem: En 49 år gam­mal bo­en­de­stöd­ja­re som bor i Tra­ne­berg med sin sam­bo.

Ak­tu­ell: Är se­dan 29 år till­ba­ka ak­tiv som ga­tu­mu­si­kant. Smek­nam­net ”Dr. Ba­la­laj­ka” myn­ta­des ef­ter att Ter­je bör­ja­de spe­la ba­la­laj­ka, klädd i oli­ka höga hat­tar.

Fa­vo­rit­låt att spe­la på ga­tan: Ama­zing gra­ce

Lyss­nar på: Bod Dy­lan, blues och jazz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.