91-åri­gen Knut var äldst i mål ef­ter Tol­van­lop­pet

Vällingby Tidning - - Västerort - El­li­nor Prawitz Stel­la Papapanagiotou vt@di­rekt­press.se

Iklädd hatt och ha­wai­i­skjor­ta kor­sa­de snart 91-åri­ge Knut Ång­ström mål­lin­jen till Tol­van­lop­pet i Ålsten för­ra lör­da­gen. Ef­ter 12 kilo­me­ter upp och ner för träd­gårds­sta­dens bac­kar i gas­san­de sol mot­togs han med ap­plå­der och en varm kram.

För­ra hel­gen gick den år­li­ga lö­par­fes­ten i Brom­ma, Tol­van­lop­pet, av sta­peln på Ålstens­ga­tan för 35:e året i rad.

Ett lopp som loc­ka­de gam­mal som ung – äldst på ba­nan var Knut Ång­ström, 91.

– Det är tred­je gång­en jag spring­er tol­van. For­men är bra, jag har kört gans­ka hårt sen halv­ma­ran i hös­tas, sa en glad Knut ef­ter mål­gång­en.

Nu­för­ti­den bor han sö­der om stan, men upp­väx­ten på Hög­lan­det gör att han ”kän­ner till varen­da krok” längs sträc­kan. En bra upp­värm­ning in­för Stock­holm ma­rat­hon, som Knut Ång­ström själv­klart spring­er nu i hel­gen.

Även lop­pets yngs­ta del­ta­ga­re på 12 kilo­me­ter var nöjd med da­gen. 12- åri­ga fri­id­rot­ta­ren Ma­til­da Hal­fword­son från Hög­lan­det sprang i mål på ti­den 1.02 och kom där­med på 20: e plats av al­la kvin­nor som star­ta­de.

– Det var kul att täv­la med de vux­na, jag fick springa om dem! sa hon ef­teråt.

Men täv­lan­det var in­te slut för Ma­til­da då – i vec­kan del­tog hon i Nor­dis­ka skol­spe­len i Kö­pen­hamn, som en av åt­ta tje­jer som re­pre­sen­te­rar Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.