Så många kla­rar upp­kör­ning­en

Vällingby Tidning - - Stockholm - KÄLLA: Tra­fik­ver­ket

God­kän­da på förs­ta upp­kör­ning­en:

Sol­len­tu­na: 44,51 pro­cent (lägst an­del i lan­det)

Vä­ners­borg: 44,58 pro­cent (näst lägst an­del i lan­det)

Ja­kobs­berg: 44,86 pro­cent (tred­je lägst an­del i lan­det)

Farsta: 48,46 pro­cent

Na­tio­nellt: 54,16 pro­cent

Så många god­kän­des to­talt, oav­sett an­tal för­sök:

Sol­len­tu­na: 41,03 pro­cent (lägst an­del i lan­det)

Ja­kobs­berg: 41,34 pro­cent (näst lägst an­del i lan­det)

Farsta: 43,12 pro­cent

Na­tio­nellt: 46,86 pro­cent

Sta­tisti­ken av­ser fö­rar­prov (upp­kör­ning) för per­son­bil, allt­så B-be­hö­rig­het för 2017. To­talt ge­nom­för­des 275 200 fö­rar­prov, varav 137 437 första­gångs­prov. För att få kör­kort krävs ock­så god­känt på te­o­ri­pro­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.