Hal­lå stock­hol­ma­re

Vällingby Tidning - - Sidan 1 -

Som­ma­ren är här! Här kan du lä­sa om någ­ra av al­la ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter du kan ta del av. Allt är gra­tis!

På stock­holm.se/som­mar­lovHV hit­tar

Som­mar på tor­get Änt­li­gen är som­mar på tor­get till­ba­ka! Var­je var­dag 11 ju­ni–10 au­gusti blir det - 12.00–15.00 blir det in­vig­nings­ming­el! Dag­kol­lo för dig mel­lan 6 och 19 år

nya kom­pi­sar? An­mäl dig till dag­kol­lo på stock­holm.se/som­mar­lovHV.

Som­mar i Smeds­ha­gen

I ju­li blir det ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter i Smeds­ha­gen

Vän med vat­ten

An­mäl dig på stock­holm.se/vat­ten­van.

Park­te­a­ter

- ställ­ning med Ara­bis­ka te­a­tern i parkle­ken -

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.