Pre­miär för park­te­a­tern i Åkes­hov

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Su­gen på te­a­ter ut­om­hus? Nu när­mar sig pre­miä­ren för årets upp­la­ga av Park­te­a­tern. På pro­gram­met står upp­sätt­ning­en ”Stop­pa värl­den – jag vill sti­ga av”, en te­a­ter om Lil­le­man som i ett för­sök att hänga med i en värld som snur­rar allt snab­ba­re för­sö­ker ta gen­vä­gar till ett per­fekt liv. I Brom­ma hålls två fö­re­ställ­ning­ar i Åkes­hovs slottspark, den 27 och 28 ju­ni kl 19.

Park­te­a­tern bju­der även på nå­got för de all­ra yngs­ta. Den 15 ju­ni kloc­kan 11 kom­mer clow­nen Man­ne & co. till Åkes­hovs slottspark och ger en show för barn från fy­ra år.

Så pac­ka pick­nick­fil­ten, håll tum­mar­na för bra vä­der och välj vil­ken fö­re­ställ­ning som du är mest su­gen på. Fri en­tré.

TE­A­TER. Park­te­a­tern kom­mer till Åkes­hov. Bil­den är ta­gen vid ett ti­di­ga­re år och un­der en an­nan fö­re­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.