13 au­gusti

Vällingby Tidning - - Hallå Stockholmare -

kloc­kan 13.00 och 15.00 kan he­la fa­mil­jen se ka­na­den­sis­ka gäst­spe­let ”Les Mou­tons” (Få­ren) i Eng­els­ka par­ken vid Häs­sel­by torg 20–22. Verk­lig­het mö­ter fan­ta­si när ” får” släpps på be­te, fodras, mjöl­kas, klipps och myc­ket mer. Pas­sar al­la åld­rar. Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.